Aktuality


 1. Realizace projektu byla zahájena ke dni 1.1.2010
 2. V měsíci dubnu byla ukončena první klíčová aktivita. Škola mohla v rámci aktivity zakoupit odbornou literaturu z oblasti IT, kterou využijí naši žáci ve výuce i při samostudiu a dále jsme mohli naše třídy vybavit moderním softwarem a hardwarem pro inovaci výuky informačních technologií. Máme nový žákovský databázový server, nový webový server a nové LCD tablety do tříd. Nyní bude následovat školení pedagogů pro realizaci inovované IT výuky.
 3. V rámci druhé klíčové aktivity byli naši pedagogové proškoleni v oblastech groupware (nástroj Google), Java a DB2. O všechny uvedené oblasti bude rozšířena výuka v obou oborech naší školy. Nyní odborní pedagogičtí pracovní školy budou inovovat kurikulární dokumenty, aby od září 2010 mohla začít pilotní výuka. Na inovaci se budou, kromě našich pedagogů, podílet i odborní konzultanti IBM. Jejich úkolem je přiblížit reálné požadavky pracovního IT trhu a posunout tímto směrem výuku na škole.
 4. Od školního roku 2010/2011 začne probíhat, díky projektu, pilotní výuka nových vzdělávacích oblastí, které velkou měrou přispějí ke zkvalitnění výuky na škole v oblasti informačních technologií a ke zvýšení konkurenceschopnosti našich žáků na trhu práce nebo v dalším studiu. Pilotní výuka bude probíhat ve všech ročních školy v zapojených předmětech, a to dle inovovaných kurikulárních dokumentů, které jsou k dispozici v sekci Výstupy projektu.
 5. Ke dni 30.6.2011 jsme ukončili předposlední klíčovou aktivitu projektu, pilotní ověření rozšířené a inovované výuky informačních technologií. Pilotní ověření proběhlo v období mezi zářím 2010 a červnem 2011 a zúčastnilo se ho celkem 224 žáků školy. Žáci sami poté zhodnotili přínosy nové výuky informačních technologií na škole, a to na základě dotazníkového šetření a ankety v e-learningovém prostředí školy. Na základě získaných dat můžeme říci, že pilotní výuka proběhla úspěšně a škole se tak výrazným způsobem podařilo zkvalitnit výuku na škole, rozvinout spolupráci s partnerem projektu, společností IBM a využít nové pomůcky a výukové materiály.
 6. Srpen 2011 pro nás znamenal ukončení projektu. Poslední dva měsíce jsme se věnovali konečnému vylepšení výuky informačních technologií na škole. O září 2011 tak vyučuje dle nového konceptu, který zahrnul pro obor Informační technologie:
  • - v rámci OOP posílení témat zaobírajících se důvody, výhodami a způsoby použití objektového přístupu k programování;
  • u předmětu TeX jsme položili větší důraz na propojení teoretické a praktické výuky, zejména mezipředmětových vztahů. Došlo k novému rozvržení učiva a mezipředmětových vztahů s ostatními technickými předměty, kdy vybrané části budou moci být efektivně využity;
  • předmět „Praktické základy IT“ změnil své rozvržení a strukturu;
  • do kurikulárních dokumentů byla zapracována i nadstavbová hodina „assembly“, při které budou žákům zadávány projekty, které budou muset prezentovat pomocí rozličných nástrojů groupware;
  • a konečně byla upravena výuka grafiky, od září 2011 pracují žáci s programem Editor Picnic a s funkcí Face Movie programu Picassa. Do výuky je nově zaveden i grafický editor Gimp.
 7. U oboru gymnázium zahrnuly úpravy následující témata:
  • upravení provázanosti jednotlivých předmětů;
  • do výuky jsme zahrnuli využití multimédií, zejména zpracování fotografií;
  • v rámci evaluace bylo dále zjištěno, že je důležité nejen vyučovat groupware, ale zároveň popsat jeho využití ve firemním životě. Proto byly dokumenty upraveny v tom smyslu, že v rámci přípravy žáků na využití groupware v pracovním procesu budou tyto nástroje využity nejen při každodenní komunikaci se žáky, ale v rámci stálého projektu Manažerská hra, kde budou žáci simulovat využití groupware ve firmách.
 8. Od 1.7. 2011 začala probíhat poslední část realizace projektu, kdy odborní pedagogičtí pracovníci školy dotvoří, na základě hodnocení pilotní výuky, kurikulární dokumenty školy tak, aby mohly být od září 2011 uvedeny do „ostrého provozu“.

Novinky


11. 09. 2017 – Zahájení dálkového studia pro školní rok 2017/18


11. 09. 2017 – Rozpis ústních maturitních zkoušek, podzim 2017


05. 09. 2017 – Cambridge English Exam Dates Autumn/Winter 2017


05. 09. 2017 – Nabídka jazykové výuky


28. 08. 2017 – Termíny DZK - září 2017


31. 07. 2017 – Termíny opravných zkoušek


07. 07. 2017 – EDUCAnet Praha students score high marks in Online Placement Test


30. 06. 2017 – PROJEKT ERASMUS+ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO KOLEGY Z TURECKA


20. 06. 2017 – A unique opportunity to gain international recognition and valuable prizes


24. 05. 2017 – Essay Competition standings


15. 05. 2017 – Rozpis ústních maturit


15. 05. 2017 – Výsledky didaktických testů


28. 04. 2017 – Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek


10. 04. 2017 – Cambridge English Exam Dates Spring/Summer 2017


10. 04. 2017 – EDUCAnet Praha has become a partner school of AKCENT IH Prague


08. 02. 2017 – NeT Schools of EDUCAnet Essay Competition 2017


14. 01. 2017 – VELIKÁ GRATULACE STUDENTŮM ZŠ a SŠ EDUCANET!


13. 12. 2016 – Nové možnosti, nová cesta k cíli:


04. 12. 2016 – Mundo Hispano


10. 06. 2016 – Staň se závodníkem!


15. 03. 2016 – Fantastic opportunity for students


05. 02. 2016 – Nové prostory školy


23. 11. 2015 – Cambrige English


18. 11. 2015 – English Olympics


10. 11. 2015 – Španělská olympiáda


05. 11. 2015 – Cambridge First (FCE) Exam Day at EDUCAnet Praha


04. 09. 2015 – Uplatnění absolventů (zdroj: www.profesia.cz)


02. 07. 2015 – Podpořte školu


Novinky »