Aktuality


Aktuality


V rámci projektu vznikla zcela nová přírodovědná laboratoř, která bude studentům sloužit od září 2012, a to zejména pro výuku chemie a biologie. Zároveň škola nakoupila řadu nových pomůcek, které umožní výuku výrazně zkvalitnit a zatraktivnit. Laboratoř má kapacitu až 30 studentů a je koncipovaná tak, aby zde mohla být realizovaná praktická i teoretická výuka.
Protože naše škola chce zavádět nejmodernější metody výuky, absolvovali naši učitelé v rámci projektu rozsáhlá školení v oblasti projektového vyučování a motivace žáků. Učitelé přírodovědných předmětů se dozvěděli, jak zábavnou formou učit chemii, biologii, matematiku nebo fyziku.
Od září 2012 začínáme! Inovovali jsme výuku přírodních věd a budeme nově využívat moderní laboratoř a moderní pomůcky. Žáci se můžou těšit na předměty Science a MAT-IT, kde bude probíhat projektová výuka. Dále na zajímavé exkurze a přednášky.

Realizace projektu byla záhájena k 1.2.2012.