Dálkové studium


KKOV: 79-41-K/41 Gymnázium, 18-21-M/01 Informační technologie
Forma: Dálková
Délka studia: 4 roky
Způsob ukončení: maturita
 
Organizace studia
  • Konzultace dálkového studia probíhají 1x měsíčně (vždy v pátek od 13:30, v sobotu a neděli od 8:00 do 17:15)
Studium
  • k žákům přistupujeme individuálně
  • vyučování probíhá v moderních prostorách školy
  • výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu
  • maturitní zkouška se řídí nařízením ředitelky školy
  • výukovou podporou je google classroom a systém bakalář
Podmínky přijetí
  • přijímací zkoušky se nekonají
  • podmínkou přijetí je odevzdání úplně vyplněné přihlášky ke studiu
Školné
  • 27.000,- Kč/ rok (lze rozložit do měsíčních splátek bez navýšení)

 

Harmonogram konzultací ve školním roce 2016/17

Rozvrh dálkového studia 2016/2017

 

Školní vzdělávací program pro dálkové studium - gymnázium

Školní řád pro dálkové studium