Harmonogram projektu


Projekt bude realizován 20 měsíců, a to od 1.ledna 2010 do 31.srpna 2011.

Klíčová aktivita č.1

Organizační zajištění projektu, leden-březen 2010.

Klíčová aktivita č.2

Školení pedagogických pracovníků, březen-červenec 2010.

Klíčová aktivita č.3

Inovace a rozvoj vzdělávací oblasti ICT, červen-srpen 2010.

Klíčová aktivita č.4

Implementace inovovaných a rozšířených kurikulárních dokumentů školy do výuky a jejich ověření, září 2010 – červen 2011.

Klíčová aktivita č.5

Konečné změny v inovovaných a rozšířených kurikulárních dokumentech školy, červenec – srpen 2011.