Kurzy pro seniory


Již 4. rokem naše škola pořádá vzdělávací kurzy pro veřejnost. Vždy od října budete mít možnost navštěvovat kurzy cizích jazyků, IT, či multimédií. V minulých letech se naše kurzy těšily velkému úspěchu např. jazykový kurz jsme slavnostně zakončili v reprezentativních prostorách Amerického centra při Velvyslanectví USA a těšíme se na další společné projekty. V našich kurzech se můžete těšit na milé a zkušené lektory a inovativní přístup.

Mohlo by vás zajímat

 • výuka je rozdělena na trimestry (říjen-prosinec, leden-březen, duben-červen) 
 • kurzy budou probíhat 1x týdně po dvou vyučovacích hodinách (45 minut) 
 • kurzovné činí 1500,-Kč/trimestr, v případě okamžité úhrady všech trimestrů cena po slevě 3 000,-Kč (v případě potřeby lze rozdělit platby i na měsíční splátky) 
 • možnost přihlásit se pouze do vybraných trimestrů dle potřeby a náplně výuky 
 • každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu 
 • zápisy do kurzů a první platby kurzovného probíhají v září příslušného roku

Stačí přijít a vše ostatní zařídíme my.

Nabídka kurzů

Kurz anglického jazyka - začátečníci

 • říjen-prosinec (úvod do jazyka, základy gramatiky a výslovnosti) 
 • leden-březen (gramatika, čtení, základní konverzace) 
 • duben-červen (turistická angličtina)

Kurz anglického jazyka - pokročilí

 • říjen-prosinec (English history and literature) 
 • leden-březen (English speaking countries) 
 • duben-červen (grammar – past and future tenses)

English In Use

 • říjen-červen (Business English, reálie, BrE x AmE, důraz na výslovnost, přízvuky, praktická cvičení, současné dění)

Místo konání kurzů

Kurz je realizován v učebnách školy EDUCAnet.

Jak se přihlásit

Kontaktujte prosím:

Mgr. Jakub Pour
tel.: 774 773 367
email: jakub.pour@educanet.cz

Vytiskněte si předem přihlášku do kurzu.