Vedení

Mgr. Veronika Bartošová, MBA

Ředitelka a jednatelka školy

Ekonomické řízení školy

Mgr. Jakub Pour, MBA

Manager pro vzdělávání

Nábor žáků, PR a HR

Ing. Bc. Jaroslav Solfronk

Zástupce ředitelky pro G a SŠ, matematika, fyzikální seminář

Úvazky, rozvrhy, administrativa


Asistentky ředitelky

Jana Mallatová

Přijímání žáků, žádosti

Lucie Pourová

Platby školného, stravné, splátkové kalendáře


Pedagogický sbor


PhDr. Veronika Bártová

dějepis, dějepisný seminář, český jazyk a literatura, literární seminář

Mgr. Tomáš Braun

anglický jazyk, business english


Ing. Pavla Cidlinská

ekonomika, manažerské dovednosti

Agnieszka Critchlow,PhD.

anglický jazyk, literatura v anglickém jazyce

Mgr. Alena Ferenčíková

matematika, fyzika


Mgr. Dagmar Findová

metodik prevence sociálně patologických jevů, třídní C3/G3, biologie, zeměpis

Eva Habermannová

anglický jazyk

Mgr. Vanda Habermannová

Zástupkyně ředitelky pro ZŠ


Mgr. Irena Horváthová 

Koordinátorka projektů a anglického programu v síti škol EDUCAnet, anglický jazyk, historie v anglickém jazyce, konverzace v anglickém jazyce, odborná angličtina ICT

Ing. Tereza Hudcová

matematiky, seminář z matematiky

Mgr. Štěpán Kurka

programování, webové technologie, matematiky, informatika


Radek Lampíř 

operační systémy, databáze, Teorie s moduly

Matěj Novák 

praktická cvičení, grafika, vývojové aplikace iOs, webové technologie

Mgr. Lenka Novotná 

tělesná výchova, estetická výtvarná výchova


Jan Papajanovský

základy společenských věd, občan ve světě

Mgr. Klára Paseková

francouzský jazyk, dějepis

Ing. Vojtěch Reischl 

správa počítačové sítě a webu, informatika, seminář z informatiky, hardware, počítačové sítě


Mgr. Miroslav Slowik

výchovný poradce, třídní C1/G1, český jazyk a literatura, španělský jazyk

Mgr. Šárka Švábová

Předsedkyně komise 2. cizích jazyků (španělština, němčina, francouzština, ruština), španělský jazyk, history

PhDr. Eva Tarabová

třídní C2/G2, předsedkyně komise přírodních věd a informatiky, biologie, chemie, základy přírodních věd, science, biologický seminář, chemický seminář


Tomáš Valenta

programování, functional progamming

Mgr. Tereza Vodičková

český jazyk a literatura, základy společenských věd, literární seminář, filmová výchova


Mgr. Veronika Vrtělková 

třídní C4/G4, předsedkyně komise společenských věd, německý jazyk, společenskovědný seminář, občan ve světě, zákaldy společenských věd


 

Konzultační hodiny ve školním roce 2016/2017