Vedení

Mgr. Jakub Pour, MBA

Ředitel školy

Nábor žáků, PR a HR

Ing. Bc. Jaroslav Solfronk

Zástupce ředitelky pro G a SŠ, matematika, fyzikální seminář

Úvazky, rozvrhy, administrativa


Asistentky ředitelky

Jana Mallatová

Přijímání žáků, žádosti

Lucie Pourová

Platby školného, stravné, splátkové kalendáře


Pedagogický sbor

PhDr. Veronika Bártová

dějepis, dějepisný seminář, český jazyk a literatura, literární seminář


Mgr. Tomáš Braun

anglický jazyk, business english

Ing. Pavla Cidlinská

ekonomika, manažerské dovednosti


Agnieszka Critchlow,PhD.

anglický jazyk, literatura v anglickém jazyce

Mgr. Alena Ferenčíková

matematika, fyzika

Mgr. Dagmar Findová

metodik prevence sociálně patologických jevů, třídní C3/G3, biologie, zeměpis


Eva Habermannová

anglický jazyk

Mgr. Vanda Habermannová

Zástupkyně ředitelky pro ZŠ

Mgr. Irena Horváthová 

Koordinátorka projektů a anglického programu v síti škol EDUCAnet, anglický jazyk, historie v anglickém jazyce, konverzace v anglickém jazyce, odborná angličtina ICT


Ing. Tereza Hudcová

matematiky, seminář z matematiky

Mgr. Štěpán Kurka

programování, webové technologie, matematiky, informatika

Radek Lampíř 

operační systémy, databáze, Teorie s moduly


Matěj Novák 

praktická cvičení, grafika, vývojové aplikace iOs, webové technologie

Mgr. Lenka Novotná 

tělesná výchova, estetická výtvarná výchova

Jan Papajanovský

základy společenských věd, občan ve světě


Mgr. Klára Paseková

francouzský jazyk, dějepis

Ing. Vojtěch Reischl 

správa počítačové sítě a webu, informatika, seminář z informatiky, hardware, počítačové sítě

Mgr. Miroslav Slowik

výchovný poradce, třídní C1/G1, český jazyk a literatura, španělský jazyk


Mgr. Šárka Švábová

Předsedkyně komise 2. cizích jazyků (španělština, němčina, francouzština, ruština), španělský jazyk, history

PhDr. Eva Tarabová

třídní C2/G2, předsedkyně komise přírodních věd a informatiky, biologie, chemie, základy přírodních věd, science, biologický seminář, chemický seminář

Tomáš Valenta

programování, functional progamming


Mgr. Tereza Vodičková

český jazyk a literatura, základy společenských věd, literární seminář, filmová výchova

Mgr. Veronika Vrtělková 

třídní C4/G4, předsedkyně komise společenských věd, německý jazyk, společenskovědný seminář, občan ve světě, zákaldy společenských věd


 

Konzultační hodiny ve školním roce 2016/2017