Naše škola


Prioritou naší školy je komunikace se studenty a jejich rodiči.

Máme zavedený e-learningový systém, umožňující studium žákům, kteří nemohou denně docházet do školy, ať již z důvodů zdravotních či z důvodů sportovní reprezentace.

Velmi úspěšně u nás odmaturovali žáci se specifickými poruchami učení a dalšími handicapy jako je např. autismus. Máme speciálně vyškolené pedagogy i na práci s nadanými dětmi.

Spolupracujeme s řadou firem jako je Apple, Samsung, Google apod., se kterými se podílíme na vývoji moderní technologie v oblasti IT, tyto firmy nám pomáhají i zajistit praxi pro naše žáky.

Na studijním oboru gymnázium nabízíme celou řadu profilových seminářů, máme zcela novou chemicko-biologickou učebnu.

Naši studenti končí maturitní zkouškou, průměr z anglického jazyka je standardně 1,1, z českého jazyka 1,8.

Náš pedagogický sbor je stabilní, mladý a přesto zkušený, ochotný se nadále vzdělávat a práce našich učitelů je zároveň i jejich koníčkem.

Naše hodiny jsou otevřené návštěvám rodičů i široké veřejnosti.

Elearning

Prohlédněte si ukázku elearningu pomocí technologie LiveScribe. Výstupem přednášky je audiozáznam a dokument s poznámkami, který si studenti mohou doma opět přehrát.

Novinky


11. 09. 2017 – Zahájení dálkového studia pro školní rok 2017/18


11. 09. 2017 – Rozpis ústních maturitních zkoušek, podzim 2017


05. 09. 2017 – Cambridge English Exam Dates Autumn/Winter 2017


05. 09. 2017 – Nabídka jazykové výuky


28. 08. 2017 – Termíny DZK - září 2017


31. 07. 2017 – Termíny opravných zkoušek


07. 07. 2017 – EDUCAnet Praha students score high marks in Online Placement Test


30. 06. 2017 – PROJEKT ERASMUS+ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO KOLEGY Z TURECKA


20. 06. 2017 – A unique opportunity to gain international recognition and valuable prizes


24. 05. 2017 – Essay Competition standings


15. 05. 2017 – Rozpis ústních maturit


15. 05. 2017 – Výsledky didaktických testů


28. 04. 2017 – Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek


10. 04. 2017 – Cambridge English Exam Dates Spring/Summer 2017


10. 04. 2017 – EDUCAnet Praha has become a partner school of AKCENT IH Prague


08. 02. 2017 – NeT Schools of EDUCAnet Essay Competition 2017


14. 01. 2017 – VELIKÁ GRATULACE STUDENTŮM ZŠ a SŠ EDUCANET!


13. 12. 2016 – Nové možnosti, nová cesta k cíli:


04. 12. 2016 – Mundo Hispano


10. 06. 2016 – Staň se závodníkem!


15. 03. 2016 – Fantastic opportunity for students


05. 02. 2016 – Nové prostory školy


23. 11. 2015 – Cambrige English


18. 11. 2015 – English Olympics


10. 11. 2015 – Španělská olympiáda


05. 11. 2015 – Cambridge First (FCE) Exam Day at EDUCAnet Praha


04. 09. 2015 – Uplatnění absolventů (zdroj: www.profesia.cz)


02. 07. 2015 – Podpořte školu


Novinky »