Naše škola


Prioritou naší školy je komunikace se studenty a jejich rodiči.

Máme zavedený e-learningový systém, umožňující studium žákům, kteří nemohou denně docházet do školy, ať již z důvodů zdravotních či z důvodů sportovní reprezentace.

Velmi úspěšně u nás odmaturovali žáci se specifickými poruchami učení a dalšími handicapy jako je např. autismus. Máme speciálně vyškolené pedagogy i na práci s nadanými dětmi.

Spolupracujeme s řadou firem jako je Apple, Samsung, Google apod., se kterými se podílíme na vývoji moderní technologie v oblasti IT, tyto firmy nám pomáhají i zajistit praxi pro naše žáky.

Na studijním oboru gymnázium nabízíme celou řadu profilových seminářů, máme zcela novou chemicko-biologickou učebnu.

Naši studenti končí maturitní zkouškou, průměr z anglického jazyka je standardně 1,1, z českého jazyka 1,8.

Náš pedagogický sbor je stabilní, mladý a přesto zkušený, ochotný se nadále vzdělávat a práce našich učitelů je zároveň i jejich koníčkem.

Naše hodiny jsou otevřené návštěvám rodičů i široké veřejnosti.

Elearning

Prohlédněte si ukázku elearningu pomocí technologie LiveScribe. Výstupem přednášky je audiozáznam a dokument s poznámkami, který si studenti mohou doma opět přehrát.