IBM, partner projektu


IBM Česká republika, spol. s r.o. se dlouhodobě a systematicky věnuje práci s cílovou skupinou. Spolupracuje se středními školami a žáky v mnoha rovinách a spolupráci zastřešuje společným celosvětovým programem IBM Academic Initiative. Partner má konkrétní zkušenosti zejména v oblasti:

  • pořádání přednášek na specializovaná témata v oblasti IT a doplnění výuky o praktický pohled
  • poskytování konzultací při vytváření ucelených kurzů, které umožňují žákům seznámit se s nejnovějšími trendy v oboru, a které vedou k rozvoji měkkých dovedností a jazykových znalostí (např. Reading Companion program - využití nejmodernějších technologií v oblasti rozpoznávání řeči k výuce výslovnosti angličtiny)
  • pořádání akcí s cílem propagovat a zatraktivnit ICT a všeobecně technické obory mezi žáky (např. programování LEGO robotů)

Rovněž dlouholetá historie společnosti IBM a silné postavení na trhu dávají garanci kontinuální dlouhodobé spolupráce. IBM neuzavírá své produkty, ale je velmi aktivní ve vývoji a podpoře nejen produktů, ale i znalostí v dané oblasti. Podporuje open source a celou řadu nástrojů pro volné použití.

Jednoznačným přínosem partnerství je rozšíření spolupráce školního a komerčního prostředí. Zapojení IBM v projektových aktivitách povede k získání potřebných znalostí u budoucích absolventů a přenosu znalostí na vyučující, které by mělo přispět k transformaci ČR na znalostní ekonomiku. Zapojení partnera umožní aktivní účast na přípravě odborníků v oboru informačních technologií a umožní jim lépe se připravit na praktické uplatnění zpřístupněním tzv. enterprise technologií a systémů (podnikových technologií), jako i nových poznatků z oboru.
Partner v rámci spolupráce zpřístupní a poskytne podpůrný software pro výuku a podpůrné výukové materiály. Společnost IBM ČR se dlouhodobě aktivně podílí na rozvíjení programu IBM Academic Initiative, v rámci kterého intenzivně spolupracuje s vysokými a středními školami v oblasti vzdělávání, stáží, kurzů a společných projektů pro studenty a akademické pracovníky.

Ve spolupráci s vybranými školami (VŠB Ostrava, ZČU Plzeň, Masarykova univerzita, VUT Brno, MMF Univerzity Karlovy, EDUCA Nový Jičin) společnost IBM poskytuje konzultace při tvorbě obsahu kurzů zaměřených na rozvoj praktických dovedností pro obor IT. Na těchto kurzech často i aktivně participuje. Konkrétně jde o konzultace a aktivní participaci na kurzech Business Process Managementu, Service Science, Groupware nebo Java Enterprise Technologií. Dále společnost IBM pořádá i studentské odborné technicky zaměřené stáže. Součástí stáží je i doplňkový program vzdělávaní v podobě rozvoje soft-skills a coachingu.