Proč k nám


„Kvalitní vzdělání je nejlepším vkladem do života. Cítíme odpovědnost za naše studenty a za to, jak dobře je připravíme pro život – to je koneckonců cílem každé dobré školy. A jsme samozřejmě rádi, že se nám tento cíl daří naplňovat.“

Veronika Bartošová, ředitelka školy

EDUCAnet Praha s.r.o - gymnázium a střední odborná škola je čtyřletá nestátní střední škola, jejímž posláním je připravovat studenty pro vysokoškolské studium i k plnohodnotnému uplatnění v praktickém životě a poskytovat jim podmínky pro všestranný a vyvážený rozvoj jejich osobnosti za maximální podpory využití informačních technologií. Naším cílem je spojení velmi kvalitní přípravy na další úspěšné univerzitní studium se získáním znalostí, vědomostí a dovedností využitelných v pracovním procesu.

EDUCAnet Praha je kvalitní střední škola, která poskytuje vzdělání v oborech všeobecné čtyřleté gymnázium (v denním a dálkovém studiu) a informační technologie. Za své motto si škola, výjimečná použitím moderních výukových metod a špičkové techniky, zvolila šest slov: nadstandard – komunikace – odlišení – zábava – důvěra - profesionalita. Jak jsou tyto zásady realizovány v praxi?

Nadstandard 

Projevuje v několika oblastech. Rozšířená výuka jazyků zahrnuje kromě běžných hodin konverzace, jazykové kluby, zahraniční exkurze a účast v mezinárodních programech. Computer Aided Learning (CAL) je běžnou součástí výuky, což žáky zbavuje nutnosti úmorného psaní poznámek. Všechny třídy jsou vybaveny projekcí, pokryty Wi-Fi signálem, škola nabízí svým žákům také zvýhodněný nákup notebooků. V průběhu studia mohou studenti EDUCAnetu získat jazykové, počítačové a sportovní certifikáty. Výrazně v tom napomáhá partnerství s firmami Google, DELL, IBM a dalšími.

eLearning

Zajímavým a skutečně nadstandardním prvkem výuky je e-learning. Škola provozuje vlastní portál, který je neustále obohacován a dnes obsahuje již více než 2.500 studijních dokumentů. Kromě vkládání textů a snímků umožňuje vést rejstřík pojmů, pořádat ankety a zakládat chaty nebo blogy.

Komunikace

Komunikaci přikládáme v EDUCAnetu velký význam. Není problém napsat učiteli e-mail, zavolat mu na mobil nebo s ním diskutovat pomocí icq. Rodiče pravidelně dostávají e-mailový zpravodaj EDUCall, ve kterém se píše o novinkách a akcích.

Odlišnost

Odlišnost gymnázia EDUCAnet je především v tom, že bourá zažité představy o stresujícím a nezáživném školním prostředí. Dokazuje, že žáci mohou chodit do školy beze strachu a přitom zvládat všechny požadavky, které na ně studium klade.

Zábava

Zábava a výuka není na naší škole v protikladu. Zajímavé hodiny, přátelské vztahy a společné akce přispívají k tomu, že studenti berou výuku jako součást svého života. Sami přicházejí s nápady a mohou sledovat, jak se uplatňují. S tím souvisídůvěra a přátelský přístup.

Profesionalita

Profesionalitu učitelů a dalších zaměstnanců školy vnímáme jako nezbytný předpoklad kvalitního vzdělání. Jen motivovaný učitel, znalý svého oboru, pedagogiky a psychologie může vyučovat tak, jak současná doba vyžaduje.

 

Proč k nám?

Novinky


11. 09. 2017 – Zahájení dálkového studia pro školní rok 2017/18


11. 09. 2017 – Rozpis ústních maturitních zkoušek, podzim 2017


05. 09. 2017 – Cambridge English Exam Dates Autumn/Winter 2017


05. 09. 2017 – Nabídka jazykové výuky


28. 08. 2017 – Termíny DZK - září 2017


31. 07. 2017 – Termíny opravných zkoušek


07. 07. 2017 – EDUCAnet Praha students score high marks in Online Placement Test


30. 06. 2017 – PROJEKT ERASMUS+ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO KOLEGY Z TURECKA


20. 06. 2017 – A unique opportunity to gain international recognition and valuable prizes


24. 05. 2017 – Essay Competition standings


15. 05. 2017 – Rozpis ústních maturit


15. 05. 2017 – Výsledky didaktických testů


28. 04. 2017 – Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek


10. 04. 2017 – Cambridge English Exam Dates Spring/Summer 2017


10. 04. 2017 – EDUCAnet Praha has become a partner school of AKCENT IH Prague


08. 02. 2017 – NeT Schools of EDUCAnet Essay Competition 2017


14. 01. 2017 – VELIKÁ GRATULACE STUDENTŮM ZŠ a SŠ EDUCANET!


13. 12. 2016 – Nové možnosti, nová cesta k cíli:


04. 12. 2016 – Mundo Hispano


10. 06. 2016 – Staň se závodníkem!


15. 03. 2016 – Fantastic opportunity for students


05. 02. 2016 – Nové prostory školy


23. 11. 2015 – Cambrige English


18. 11. 2015 – English Olympics


10. 11. 2015 – Španělská olympiáda


05. 11. 2015 – Cambridge First (FCE) Exam Day at EDUCAnet Praha


04. 09. 2015 – Uplatnění absolventů (zdroj: www.profesia.cz)


02. 07. 2015 – Podpořte školu


Novinky »