Školné a stipendia


Pro jeden školní rok je školné stanoveno na 35.000 Kč, škola se zavazuje nezvyšovat jej s výhradou inflace po celou dobu studia.

Vzhledem k tomu, že školy sítě EDUCAnet jsou auditovanými vzdělávacími zařízeními, je zde jistota, že veškeré získané finanční prostředky budou použity pro rozvoj školy a ke zlepšení vzdělávacích možností studentů.

Školné je možno platit bez navýšení i ve splátkách.

Na základě výsledků ze ZŠ lze studovat i zcela zdarma. Podmínkou je vyznamenání z 8. a 9. třídy a 1 z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. 

Stipendia

Studenti s výborným prospěchem mohou přitom dosáhnout až 30% slevy na školném. Bližší informace o stipendiích získáte u ředitelky školy. Nabízíme i stipendia studentům ze sociálně slabších rodin.