Střední odborná škola - IT


Informační technologie představují velmi moderní obor vzdělávání, jehož absolventi mají zajištěné dobré uplatnění i v době hospodářské recese. Vychází z rámcového vzdělávacího plánu, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 5. 2008 čj. 6 907/2008-23. Číslo oboru je 18-20-M/01.

Vyučovací předměty

Všeobecně vzdělávací předměty

rozšiřují a prohlubují znalost žáků ze základní školy a vytvářejí předpoklady pro další odborné vzdělání. S ohledem na uplatnění absolventů je v jednotlivých výukových předmětech kladen důraz na rozvoj komunikativních schopností, vyhledávání a zpracování informací. Naopak memorování faktů omezujeme na nezbytně nutnou míru. 

V rámci studia si žáci osvojí dva povinné cizí jazyky. Všichni naši studenti navštěvují hodiny anglického jazyka, který má v současné době v informačních technologiích a počítačové terminologii dominantní pozici. Rozvíjíme schopnosti žáků v odborném stylu anglického jazyka. Podporujeme potřebu běžné komunikace v cizím jazyce, ale i dorozumívání se zahraničními spolupracovníky, včetně komunikace elektronickou poštou. Jako druhý jazyk si mohou studenti zvolit španělštinu, němčinu nebo francouzštinu. V případě zájmu skupiny studentů o jiný druhý jazyk jsme schopni na tuto žádost kladně reagovat a zajistit výuku prakticky každého světového jazyka. Jsme si vědomi, že globalizace povede k většímu užívání pro nás dosud exotických jazyků, jako je arabština a čínština.

Odborné předměty

tvoří jednak povinné předměty, jednak předměty výběrové. Nosnými povinnými předměty v odborné části jsou programové vybavení, zaměřené na software, a technické vybavení, kde se studenti seznamují s hardware.

Výběrové předměty

vytvářejí prostor pro odbornou specializaci v duchu konkrétního profilu absolventa. Profilace studentů je umožněna volbou několika z nich. Příkladem výběrových předmětů jsou tvorba webových stránek, geografické informační systémy, objektově orientované programování nebo sazba technických textů.

Odborné praxe

Neoddělitelnou součástí studia jsou odborné praxe, které studenti konají v technologicky pokročilých firmách.

Maturitní zkouška

Studenti oboru Informační technologie konají maturitní zkoušku teoretickou a praktickou, která zahrnuje znalosti a praktické dovednosti. Praktická maturitní zkouška je formou obhajoby maturitní práce.

Naše studenty vedeme k představě, že osobní počítač je nástroj, nikoli cíl činnosti žáků, a že informační technologie přerůstá přes rámec výstavby počítačů, jejich softwarového vybavení a komunikačních systémů a dalších prvků, které slouží jako nosné prostředí pro informační technologie.

Novinky


11. 09. 2017 – Zahájení dálkového studia pro školní rok 2017/18


11. 09. 2017 – Rozpis ústních maturitních zkoušek, podzim 2017


05. 09. 2017 – Cambridge English Exam Dates Autumn/Winter 2017


05. 09. 2017 – Nabídka jazykové výuky


28. 08. 2017 – Termíny DZK - září 2017


31. 07. 2017 – Termíny opravných zkoušek


07. 07. 2017 – EDUCAnet Praha students score high marks in Online Placement Test


30. 06. 2017 – PROJEKT ERASMUS+ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO KOLEGY Z TURECKA


20. 06. 2017 – A unique opportunity to gain international recognition and valuable prizes


24. 05. 2017 – Essay Competition standings


15. 05. 2017 – Rozpis ústních maturit


15. 05. 2017 – Výsledky didaktických testů


28. 04. 2017 – Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek


10. 04. 2017 – Cambridge English Exam Dates Spring/Summer 2017


10. 04. 2017 – EDUCAnet Praha has become a partner school of AKCENT IH Prague


08. 02. 2017 – NeT Schools of EDUCAnet Essay Competition 2017


14. 01. 2017 – VELIKÁ GRATULACE STUDENTŮM ZŠ a SŠ EDUCANET!


13. 12. 2016 – Nové možnosti, nová cesta k cíli:


04. 12. 2016 – Mundo Hispano


10. 06. 2016 – Staň se závodníkem!


15. 03. 2016 – Fantastic opportunity for students


05. 02. 2016 – Nové prostory školy


23. 11. 2015 – Cambrige English


18. 11. 2015 – English Olympics


10. 11. 2015 – Španělská olympiáda


05. 11. 2015 – Cambridge First (FCE) Exam Day at EDUCAnet Praha


04. 09. 2015 – Uplatnění absolventů (zdroj: www.profesia.cz)


02. 07. 2015 – Podpořte školu


Novinky »