Tiskové zprávyTisková zpráva č. 1:

Pro zkvalitnění výuky informačních a komunikačních technologií na naší škole bylo z prostředků projektu „Inovace kurikulárních dokumentů školy ve vztahu k požadavkům trhu práce“, podpořeného v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu“, zakoupeno inovativní zařízení a vybavení. Nově budou žáci moci využít databázový server pro praktická cvičení, webový server pro názornou podporu výuky, praktická cvičení a projektovou výuku. Zároveň budou mít žáci k dispozici kvalitní technickou literaturu (celkem škola zakoupila 100 kusů), a na základě zakoupení dalšího vybavení se zlepší také administrace síťového provozu.

Pro více informací kontaktuje RNDr. Jana Jirátka, hlavního manažera projektu Tel: 774 073 339, jan.jiratko@educanet.cz

Tisková zpráva č. 2:

Díky realizaci projektu „Inovace kurikulárních dokumentů školy ve vztahu k požadavkům trhu práce“, podpořeného v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu“, jsou pedagogičtí pracovníci školy školeni pro zlepšení jejich ICT kompetencí. Pedagogičtí pracovníci prošli školením Google Groupware, ve kterém se učili využívat nástroje pro spolupráci týmů, dále školením programovacího jazyka Java a školením administrace DB2.

Všechny získané znalosti a dovednosti využijí učitelé ve výuce.

Tisková zpráva č. 3:

V měsících červen-srpen provedli odborní pedagogičtí pracovníci školy EDUCAnet pod vedením Radka Lampíře inovaci kurikulárních dokumentů školy, která umožní značnou měrou rozšířit a zkvalitnit výuku informačních technologií na škole a podpoří úspěšný vstup našich studentů do světa práce. Na inovaci dokumentů se podílela i společnost IBM, která v projektu figuruje jako zástupce pracovního trhu, resp. zástupce budoucích zaměstnavatelů našich žáků.

Tisková zpráva č. 4:

Zajímají vaše děti informační technologie? Umí programovat? Ví, co jsou to databáze a jak používat nástroje pro práci týmu? Naši studenti ano! A to díky projektu, který naše škola realizuje, a který je podpořen Operačním programem Praha Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Díky projektu jsme mohli rozšířit a zkvalitnit výuku IT, získat velmi kvalitní pedagogy a hlavně rozvinout spolupráci se zaměstnavateli na trhu práce. Projekt nyní vstoupil do své cílové rovinky a již od září se těšíme na zcela novou výuku informačních technologií!

Tisková zpráva č. 5:

Díky realizaci projektu „Inovace kurikulárních dokumentů školy ve vztahu k požadavkům trhu práce“, který je podpořen Operačním programem Praha Adaptabilita, navázala škola úzkou spolupráci s partnerem na trhu práce, společností IBM a mohla významně zkvalitnit výuku informačních technologií na škole. Žáci se mohou na škole naučit důležité věci pro svou budoucí kariéru. Třeba programovat v jazyce Java, který je mezi zaměstnavateli velmi žádaný. A už během studia se mohou seznámit s tím, jak to vypadá v nadnárodní firmě, jak se tam pracuje a jaké jsou požadavky na zaměstnance. Studenti si tak mohou lépe uvědomit, jak důležité je vzdělání a na škole získat potřebné znalosti.

Tisková zpráva č. 6:

Ke dni 30.6.2011 ukončilo gymnázium EDUCAnet pilotní ověření rozšířené a inovované výuky informačních technologií. Pilotní ověření proběhlo v období mezi zářím 2010 a červnem 2011 a zúčastnilo se ho celkem 224 žáků školy. Na základě spolupráce s partnerem projektu, společností IBM, mohli žáci ve výuce využívat moderní výukové pomůcky a nástroje, které IBM poskytla, ale také získat zkušenost o tom, jak to v takové firmě chodí, resp. seznámit se s pracovním prostředím a požadavky této firmy na zaměstnance. Spolupráce školy a společnosti IBM umožnila přiblížit výuku na škole reálným požadavkům trhu práce. IBM poskytla do výuky praktické aplikace pro výuku programovacího jazyka Java včetně zajímavých výukových her, praktické výukové materiály a umožnila našim žákům řadu velmi zajímavých přednášek.

Tisková zpráva č. 7:

Ke dni 31.8.2011 jsme úspěšně ukončili realizaci projektu. Díky projektu se podařilo inovovat výuku informačních technologií pro oba obory školy. Od září 2011 jsou nové vzdělávací dokumenty zavedeny do výuky a žáci využívají i nové technologie, které jsme získali z projektu nebo od nefinančního partnera projektu, společnosti IBM. Všem našim žákům přejeme hodně úspěchů do nového studia.

Novinky


11. 09. 2017 – Zahájení dálkového studia pro školní rok 2017/18


11. 09. 2017 – Rozpis ústních maturitních zkoušek, podzim 2017


05. 09. 2017 – Cambridge English Exam Dates Autumn/Winter 2017


05. 09. 2017 – Nabídka jazykové výuky


28. 08. 2017 – Termíny DZK - září 2017


31. 07. 2017 – Termíny opravných zkoušek


07. 07. 2017 – EDUCAnet Praha students score high marks in Online Placement Test


30. 06. 2017 – PROJEKT ERASMUS+ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO KOLEGY Z TURECKA


20. 06. 2017 – A unique opportunity to gain international recognition and valuable prizes


24. 05. 2017 – Essay Competition standings


15. 05. 2017 – Rozpis ústních maturit


15. 05. 2017 – Výsledky didaktických testů


28. 04. 2017 – Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek


10. 04. 2017 – Cambridge English Exam Dates Spring/Summer 2017


10. 04. 2017 – EDUCAnet Praha has become a partner school of AKCENT IH Prague


08. 02. 2017 – NeT Schools of EDUCAnet Essay Competition 2017


14. 01. 2017 – VELIKÁ GRATULACE STUDENTŮM ZŠ a SŠ EDUCANET!


13. 12. 2016 – Nové možnosti, nová cesta k cíli:


04. 12. 2016 – Mundo Hispano


10. 06. 2016 – Staň se závodníkem!


15. 03. 2016 – Fantastic opportunity for students


05. 02. 2016 – Nové prostory školy


23. 11. 2015 – Cambrige English


18. 11. 2015 – English Olympics


10. 11. 2015 – Španělská olympiáda


05. 11. 2015 – Cambridge First (FCE) Exam Day at EDUCAnet Praha


04. 09. 2015 – Uplatnění absolventů (zdroj: www.profesia.cz)


02. 07. 2015 – Podpořte školu


Novinky »