Tiskové zprávy


Tiskové zprávy

Škola EDUCAnet zavádí nové přístupy k výuce přírodních věd. Od září 2012 začne škola využívat zcela novou přírodovědnou laboratoř s atraktivními pomůckami a nové metody výuky, postavené na praktické výuce a projektovém vyučování. K tomu žáci budou absolvovat velmi zajímavé exkurze po Čechách i v zahraniční. To vše díky projektu „Inovace výuky přírodních věd“, který je podpořen v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

 

Gymnázium a střední odborná škola Praha získala projekt z Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu. Projekt umožní výrazným způsobem zkvalitnit výuku přírodních věd na škole a zařídit a vybavit zcela novou laboratoř, kde se žáci budou praktickou formou seznamovat s učivem z oblasti fyziky, chemie a biologie.

Pro více informací kontaktuje administrátora projektu: JUDr. Jiřího Berana.