E-shop
Primární kontakty

Xenofobie a rasismus – rozumíme správně těmto pojmům?

21.11.2019

Cizí jazyk a cizost se k sobě hodí na jedné straně, ale na straně druhé nestojí cizost v protikladu ke stejnosti; alespoň ve škole by tomu tak nemělo být. Právě naopak mohou utvářet přívětivé prostředí, kde je jinakost studnicí názorů a zdrojem inspirace. V naší škole se snažíme o bezpečné prostředí pro všechny děti, proto jsme se zamysleli nad tím, jak žáky přivést k zamyšlení nad pro ně zatím prázdnými pojmy, které zní z médií velmi často. Málokdo z mladé generaci jim však plně rozumí. Studenti sedmých tříd jsou různých národností, mají různé náhledy na svět a obraz přirozeného světa si s sebou přinášejí ze svého kulturního prostředí. V sedmé třídě jsme proto připravili analýzu homofobie, xenofobie a rasismu, což jsou slova velmi často přítomná ve veřejném diskurzu. Analýza snímku v cizím jazyce a na základě lidského příběhu s emocemi se studenti mohou snáze propracovat k významu těchto pojmů a mohou tak mnohem lépe proniknout do společenské problematiky, které je obklopuje a jíž jsou nedílnou součástí. 

←  Aktuality

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.