E-shop
Primární kontakty

EDUCAnet od příštího týdne zavádí on-line výuku

12.3.2020

Vážení rodiče, vážení žáci,
od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání uzavření škol bude výuka na naší škole probíhat následovně:


ZÁKLADNÍ ŠKOLA (5. TŘÍDA – 9. TŘÍDA), GYMNÁZIUM (1. ROČNÍK – 4. ROČNÍK)

1. Výuka všech předmětů, s výjimkou tělesné výchovy, poběží dle platného rozvrhu hodin, tedy v reálném čase, pomocí Google classroom, žáci dostanou od všech učitelů pozvánku na videokonferenci, přes aplikaci Google classroom. Prosím, zajistěte, že mají žáci smartphone, notebook nebo PC. Pokud budou žáci připojeni v hodině přes smartphone, musí si stáhnout v Apple storu nebo Android store aplikaci Hangout meet. Pokud se budou hlásit přes notebook nebo PC, není potřeba nic stahovat. Výuka touto formou je dobrovolná, ale vřele doporučená. Naši učitelé budou touto formou podporovat samostudium žáků a budou jim nápomocni při řešení zadaných úkolů.
2. Všichni žáci budou psát on-line testy v systému iŠkola a budou pravidelně hodnoceni svými vyučujícími. Hodnocení bude žákům zapisováno průběžně, nejpozději však každý pátek do 18:00. Úkoly zadané vyučujícími jsou povinné pro všechny, bez ohledu na to, zda se žák účastní videokonference. Každý týden tedy žáci získají minimálně jedno hodnocení v každém předmětu. 
3. Do každé třídy je přidělen asistent pedagoga, který bude komunikovat s  rodiči, zda žák pracuje a plní zadané úkoly. Bude Vás kontaktovat formou zprávy v iŠkole.
4. V případě dalších dotazů se primárně obracejte na třídní učitele. 


SOŠ – INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (1. ROČNÍK – 4.ROČNÍK) 

1. Výuka předmětů ČJL, ANJ, MAT, ZPV, OVS, DĚJ, EST, MDO, OMA a EKN  poběží na stejném principu jako na ZŠ a gymnázium (viz výše).
2. Výuka předmětů GRS, POP, VAI, OPT, HW, PCV, PRG, WEB, OPS, NET, ZMU, DBS  bude probíhat formou projektů, které budou průběžně žáci přes Google classroom řešit s učiteli. Dále žákům budou poskytnuty konzultační hodiny prostřednictvím Google classroom. 
3. Hodnocení žáků v předmětech z bodu 2 bude probíhat cca 1x za 14 dní, v ostatních předmětech budou žáci hodnoceni průběžně, nejpozději každý pátek do 18:00 hodin. Každý týden tedy žáci získají minimálně jedno hodnocení v každém předmětu. 
4. Do každé třídy je přidělen asistent pedagoga, který bude komunikovat s rodiči, zda žák pracuje a plní zadané úkoly. Bude Vás kontaktovat formou zprávy v iŠkole.
5. V případě dalších dotazů se primárně obracejte na třídní učitele. 


1. STUPEŇ ZŠ (1. – 4. TŘÍDA) – podrobné informace poskytnou třídní učitelky

1. Výuka bude probíhat formou zadávání úkolů pro každý den, úkoly budou zadávány dle rozvrhu. Vyžádané úkoly prosím odevzdávejte do 18:00 hodin daného dne (emailem).
2. Plánujeme, že výuku na 1. stupni ZŠ podpoříme i on-line výukou, formou Google Hangout meet, rozpis výuky Vám předají třídní učitelé. 
3. Výuka anglického jazyka je pod vedením paní učitelky O. Weintraub  (olga.weintraub@educanet.cz), která bude posílat a vybírat úkoly přes email. Důvodem tohoto opatření je, že někteří učitelé z USA kvůli uzavření hranic na dobu karantény se dočasně vracejí do USA. 
4. V případě dalších dotazů se primárně obracejte na třídní učitele. 

Kancelář školy bude v pátek 13. 3. uzavřena, od pondělí 16. 3. bude v provozu vždy od pondělí do pátku od 09:00 do 14:00 hodin.

Pevně věříme, že takto nastavená forma výuky nám všem pomůže překonat současnou nelehkou situaci.

Váš EDUCAnet

←  Aktuality

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.