E-shop
Primární kontakty

Informace k částečnému obnovení docházky pro žáky 9. ročníku ZŠ

4.5.2020

Ředitel školy tímto informuje zákonné zástupce žáků o možnosti zúčastnit se vzdělávacích aktivit pro účely přípravy žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku žáka do školy do 7. 5. prostřednictvím tohoto formuláře: https://forms.gle/Qp6qEAco6xDHyjhb7

Zákonný zástupce, který má zájem o docházku žáka do školy, je povinen vyplnit toto čestné prohlášení.

Online výuka je dále zajištěna dle standardního rozvrhu s těmito výjimkami: Matematika ve středu od 12:45 do 13:30 odpadá, český jazyk ve čtvrtek od 12:45 do 13:30 je určen pouze pro žáky, kteří se nezúčastní odpolední přípravy na přijímací zkoušky.

Vzdělávací aktivity (příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky) budou probíhat ve středu a ve čtvrtek od 14 do 16 hodin (viz tabulka níže). Žáci budou rozděleni do dvou skupin o maximálním počtu 15 žáků.

Vstup do školy: Sraz před školou je ve 13:50, poté budou žáci odvedeni vyučujícím do tříd. Prosíme o dochvilnost – žákům, kteří dorazí pozdě, nebude z hygienických důvodů umožněn vstup do školy. Vstup do školy není povolen doprovázejícím osobám.

Žák má povinnost přinést si dvě roušky denně a vlastní igelitový sáček, do kterého bude odkládat použité roušky. Všichni žáci mají povinnost se přezouvat.

Zákonný zástupce je povinen omlouvat absenci žáka prostřednictvím emailu (třídnímu učiteli), a to nejpozději do půlnoci daného dne. Žáci budou po vyučování odcházet samostatně.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.