E-shop
Primární kontakty

Informace k obnovení docházky pro žáky 1. stupně ZŠ

4.5.2020

Ředitel školy tímto informuje zákonné zástupce žáků o možnosti zúčastnit se vzdělávacích aktivit. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku žáka do školy do 18. 5. prostřednictvím tohoto formuláře: https://forms.gle/PDiWSGvPJHrCwCKq5

Zákonný zástupce, který má zájem o docházku žáka do školy, je povinen vyplnit toto čestné prohlášení.

Informace o školních skupinách (1. – 5. třída ZŠ):

  1. Provozní doba: dopolední školní skupina 08:45 – 12:30, odpolední školní skupina 12:30 – 16:30. Provoz školních skupin je zajištěn asistenty pedagoga nebo vychovateli školní družiny.
  2. Náplň školní skupiny: Výuka bude probíhat stejnou formou jako dosud – kombinací online výuky a vypracováváním studijních materiálů zaslaných vyučujícím. Pokud se budou chtít žáci přihlásit do online výuky, je potřeba, aby měli svůj vlastní notebook a sluchátka.
  3. Vstup do školy: Sraz před školou je v 08:40, poté budou žáci odvedeni pedagogickým pracovníkem do tříd. Prosíme o dochvilnost – žákům, kteří dorazí pozdě, nebude z hygienických důvodů umožněn vstup do školy. Vstup do školy není povolen doprovázejícím osobám.
  4. Hygienické podmínky: Žák má povinnost přinést si dvě roušky denně a vlastní igelitový sáček, do kterého bude odkládat použité roušky. Všichni žáci mají povinnost se přezouvat.
  5. Vyzvedávání a omlouvání žáků: Zákonný zástupce je povinen omlouvat absenci žáka prostřednictvím emailu (vedoucímu školní skupiny), a to nejpozději do půlnoci daného dne. Vyzvedávání žáků bude probíhat zásadně před školou. Zákonný zástupce telefonicky kontaktuje vedoucího školní skupiny, který dohlédne, aby se žák převlékl, a pošle ho před školu.
  6. Stravování: Školní výdejna je mimo provoz. Žádáme rodiče, aby žákům zajistili odpovídající svačinu a pití na celý den.

Bude-li zájem o přítomnost žáků ve výuce přesahovat organizační, technické nebo personální možnost školy, rozhodl ředitel školy o kritériích, podle kterých bude přijímat žáky, takto:

Přednost mají žáci, jejichž zákonní zástupci jsou samoživitelé nebo se z ekonomických důvodů musí vrátit do zaměstnání. Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat možnosti školy, nebudou do skupin zařazováni žáci, jejichž zákonní zástupci jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené.

←  Aktuality

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.