Ročníkové práce 2. ročníků

22.6.2022

Ve druhém ročníku gymnázia studenti píši ročníkové práce a připravují se tak na psaní bakalářských a diplomových prací na vysoké škole. V průběhu roku se studenti ponoří do nejrůznější oborů a vytvoří originální odborné práce, které obhájí před komisí. Studenti bilingvního gymnázia píší práci v angličtině. Ti nejlepší pak předvedou svá díla mladším. 

Letošní témata ročníkových prací na konferenci:

  • Kofein a jeho vliv na lidský organismus
  • Lateralita a její význam ve sportu
  • The Philosophical Notions of Rick & Morty
  • Terrorism in modern history

←  Bilingvní gymnázium