Doklasifikační a opravné zkoušky

29.6.2022

Náhradní termín hodnocení ředitel školy stanovil na 1. 7. 2022. Žáci byli o přesných termínech informování e-mailem. Opravné zkoušky proběhnou v termínech 29.-31. 8., žáci budou opět informování e-mailem během července.

←  Bilingvní gymnázium