ŠVP 4. TŘÍDA

30.6.2022

V týdnu od 13. do 17. června se areál školy v přírodě v Kozárovicích proměnil v sídelní pevnost Lucemburků. “Tam někde mezi Janem a Karlem” se ocitly děti ze čtvrté třídy, které v areálu a jeho okolí strávily aktivní dny plné výletů do okolí i historie, her, soutěží, sportovních, dovednostních i kreativních úkolů, poznávání sebe samých i svého fungování mezi kamarády a  každodenních sebeobslužných činností bez rodičů. K sehranému týmu dětí a jejich pedagogů se přidalo i skvělé počasí a celý týden se tak báječně vydařil.

←  Základní škola