Čtyřleté gymnázium banner - 1Čtyřleté gymnázium banner - 2
Konečně jiná škola...
Nejmodernější ŠVP v Praze
Gymnázium
Nejmodernější ŠPV v Praze

Vzdělání

Vzdělání v oboru gymnázium přináší všestranný přístup, který rozvíjí žáky po všech stránkách. Absolvent našeho gymnázia umí: komunikovat v několika cizích jazycích, pracovat v týmu, hodnotit práci svojí i ostatních a pracovat s odbornou literaturou. Naše gymnázium neupřednostňuje matematiku nad ostatní předměty, což dává šanci uspět všem, nejen matematicky nadaným žákům.

Nadstandard

Školy neustále přinášejí novinky do výuky a výchovného procesu a stejně tak do technického vybavení. Pro výuku a testování nabytých znalostí a dovedností používá každý žák notebook. Všude ve školách je přístup k internetu a ke školní síti. Školní síť je využívána též pedagogy pro uskladnění e-learningových výukových materiálů. Školy masivně užívají produkty společnosti Google určené školám.

Technologie

Žáci pracují v menších kolektivech, přesto jsou všichni spojeni moderními informačními technologiemi. Studenty učíme všestranně komunikovat - nejen navzájem mezi sebou, ale především s pedagogy, s okolím školy, veřejností (místní úřady, spolky, organizace), a zejména pak s firmami. Síť EDUCAnet spolupracuje s předními, především technologickými firmami, jednotlivé školy navíc s místními firmami. Tato spolupráce, jejímž základem je mimo jiné, kvalitní a otevřená komunikace, se prakticky odráží ve výuce např. formou tzv."projektových týdnů".

Odlišení

Jeho příkladem je modulová výuka, kde splývají hranice mezi jednotlivými předměty. Naši studenti mnohem méně memorují holé pojmy, namísto toho sami informace a fakta vyhledávají, třídí, vyhodnocují a zpracovávají. V síti škol se též hodně cestuje, často za podpory Evropských strukturálních fondů. Poznávání odlišných kultur, zvyků, hodnot a poznatků spojuje školy se světem a pomáhá uplatňovat znalosti v praxi.

Důvěra

kterou v široké míře vkládají do žáků učitelé je další důležitou hodnotou sítě EDUCAnet. Studenti dodržují vzájemně odsouhlasená pravidla chování jak při vlastní výuce, tak i v používání internetové sítě. Školy poskytují studentům adekvátní míru samostatnosti ve studentských projektech a jiných školních aktivitách, což přispívá k jejich kvalitně přípravě na budoucí profesní dráhu.

Zábava

je další důležitou hodnotou, kterou ve školách všichni vyznávají. Škola prostě musí bavit. A to jak žáky, tak učitele. Učitelé, stejně jako žáci přicházejí stále s něčím novým, což oživuje a zpříjemňuje náladu a atmosféru během celého studia.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.