Přijímací zkoušky

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023 – 2024

Přihlášky na naši střední školu lze podat nejpozději do 1. 3. 2024. Přihlášku zasílejte na email podatelna.praha@educanet.cz.

Kód: Gymnázium – 7941K/41

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ROK 2023/2024

TERMÍNY KONÁNÍ

JAK PODAT PŘIHLÁŠKU K ZÁPISU?

1) Osobně v sekretariátu školy ve 3. patře PO-ČT:  8:00 – 12:30 a 14:00 – 15:30 hod., PÁ: 8:00 – 12:30 a 13:30 – 14:30 hod.

2) Poštou na adresu školy:  EDUCAnet gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o., Roztylská 1860/1, 148 00 Praha

3) Prostřednictvím datové schránky:  ntu23bv

NAHLÍŽENÍ DO SPISU DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU

Před ukončením hodnocení přijímacího řízení má uchazeč (zákonný zástupce nezletilého uchazeče) dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu jako účastník řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Účastník řízení je rovněž oprávněn dle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Pro nahlížení do spisu je potřeba objednat se předem prostřednictvím emailu lucie.pourova@educanet.cz.

ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

Pro žádný z našich oborů není na přihlášce nutné lékařské potvrzení.

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.