Přijímací zkoušky banner - 1
SMARTMODERNFRIENDLY

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ke studiu na střední školu se konají z následujících předmětů:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (CERMAT) – MATEMATIKA (CERMAT)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021-2022

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021-2022 budou zveřejněna do 30. 9. 2021.

Přihlášky na naši střední školu lze podat nejpozději do 1. 3. 2022.

TERMÍNY KONÁNÍ

NAHLÍŽENÍ DO SPISU DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU

Před ukončením hodnocení přijímacího řízení má uchazeč (zákonný zástupce nezletilého uchazeče) dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu jako účastník řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Účastník řízení je rovněž oprávněn dle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Pro nahlížení do spisu je potřeba objednat se předem prostřednictvím emailu jana.obermanova@educanet.cz.

ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.