Studijní práce a výstupy banner - 1
SMARTMODERNFRIENDLY

Studijní práce a výstupy

POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – 3. ROČNÍK IT

STUDENTI A TŘÍDY

Postupové zkoušky (dále jen PZ) konají všichni studenti 3. ročníku gymnázia a střední školy IT (tedy studenti tříd G3A, G3B a C3).

PŘEDMĚTY A OKRUHY POSTUPOVÉ ZKOUŠKY

PZ studenti konají z předmětů český jazyk a literatura, matematika a anglický jazyk. PZ z matematiky se konají formou didaktického testu nebo ústní zkoušky. PZ z českého jazyka a literatury se konají formou didaktického testu a písemné práce. PZ z anglického jazyka se konají formou mezinárodní jazykové zkoušky v jazykové škole Akcent. Okruhy k PZ budou zveřejněny do 30. 9. 2022 na webu školy v sekci Studijní práce a výstupy / Postupové zkoušky – 3. ročník a na informační nástěnce ve 3. patře budovy školy.

HODNOCENÍ POSTUPOVÉ ZKOUŠKY

Pokud student z postupové zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky získá alespoň 40 %, z postupové zkoušky v daném předmětu USPĚL. Pokud student z postupové zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky získá méně než 40 %, z postupové zkoušky v daném předmětu NEUSPĚL a koná z tohoto předmětu doklasifikační zkoušku, která má váhu 500 %. Procentuální hodnocení z postupové zkoušky se nezapočítává do celkového váženého průměru studenta, hodnocení z případné doklasifikační zkoušky je podle školního řádu dílčím hodnocením. Postupová zkouška z českého jazyka a literatury se skládá ze dvou částí (z didaktického testu a písemné práce) – žák vykoná tuto zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná obě části zkoušky (tj. pokud získá alespoň 40 % z didaktického testu a alespoň 40 % z písemné práce).

Postupovou zkoušku z anglického jazyka skládají studenti na úrovni alespoň B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Úroveň znalosti jazyka, ze které bude student skládat PZ, stanovuje příslušný vyučující ANJ na základě studijních výsledků.

ZKOUŠKA A ABSENCE

Pokud se student bez omluvy nedostaví k řádnému termínu PZ, z příslušné zkoušky NEUSPĚL. Ve výjimečných odůvodněných případech (např. nemoc) koná student PZ v náhradním termínu, do té doby není z příslušného předmětu hodnocen, neboť nesplnil povinnou složku hodnocení.

Aby měl student možnost konat PZ v náhradním termínu, musí se z řádného termínu předem omluvit a důvod jeho absence musí být závažný.

Závažnost tohoto důvodu posuzuje individuálně vedení školy.

Termíny

Zveřejnění okruhů k PZdo 30. 9. 2022
Řádný termín PZ z ČJL30. 5. 2023
Řádný termín PZ z MAT31. 5. 2023
Řádný termín PZ z ANJkvěten – červen 2023 (dle možností jazykové školy Akcent)
Náhradní termín PZčervenec 2023

Dokumenty

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.