Studijní práce a výstupy banner - 1
SMARTMODERNFRIENDLY

Studijní práce a výstupy

POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – 3. ROČNÍK IT

STUDENTI A TŘÍDY

Postupové zkoušky (dále jen PZ) konají všichni studenti 3. ročníku gymnázia a střední školy IT (tedy studenti tříd G3A, G3B, G3C, G3D a C3).

PŘEDMĚTY A OKRUHY POSTUPOVÉ ZKOUŠKY

Studenti střední školy IT konají PZ z těchto tří předmětů: český jazyk a literatura (ČJL),  anglický jazyk (ANJ) a matematika (MAT).

PZ z předmětů český jazyk a literatura a anglický jazyk se konají formou didaktického testu a písemné práce, PZ z matematiky se konají formou didaktického testu.

Veškeré informace k PZ každého z předmětů (časový limit, hranice úspěšnosti, učivo, doporučené zdroje, možnosti prominutí zkoušky) budou budou zveřejněny 2. 10. 2023 na webu školy v sekci Studijní práce a výstupy / Postupové zkoušky – 3. ročník a na informační nástěnce ve 3. patře budovy školy.

HODNOCENÍ A PROMIUTÍ POSTUPOVÉ ZKOUŠKY

Pokud student z PZ v daném předmětu získá hodnocení alespoň 40 %, ve zkoušce v tomto předmětu USPĚL. Pokud student z PZ v daném předmětu získá hodnocení méně než 40 %, ve zkoušce v tomto předmětu NEUSPĚL a koná z tohoto předmětu doklasifikační zkoušku (DZK) s váhou 500 %.

Procentuální hodnocení z PZ se nezapočítává do celkového váženého průměru studenta, hodnocení z případné DZK je podle školního řádu dílčím hodnocením.

PZ z předmětů český jazyk a literatura a anglický jazyk se skládá ze dvou částí (z didaktického testu a písemné práce) – student vykoná tuto zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná obě části zkoušky (tj. pokud získá alespoň 40 % z didaktického testu a zároveň alespoň 40 % z písemné práce). 

PZ z daného předmětu (s výjimkou anglického jazyka) je možné prominout:

  1. studentovi, který reprezentuje školu svojí účastí ve středoškolské odborné činnosti (SOČ) a zároveň svoji práci obhájí ve školním kole před odbornou komisí,
  2. studentovi, který reprezentuje školu svojí účastí v předmětové olympiádě nebo jiné obdobné soutěži.

PZ z anglického jazyka lze prominout na základě úspěšně složeného certifikátu úrovně B2 CEFR a vyšší, získaného nejpozději do 31. 5. 2024.

Přesné podmínky prominutí PZ v daném předmětu stanovuje vedoucí příslušné předmětové sekce; tyto podmínky jsou nedílnou součástí informací k PZ z každého předmětu.

ZKOUŠKA A ABSENCE

Pokud se student bez omluvy nedostaví k řádnému termínu PZ, z příslušné zkoušky NEUSPĚL. Ve výjimečných odůvodněných případech (např. nemoc) koná student PZ v náhradním termínu, do té doby není z příslušného předmětu hodnocen, neboť nesplnil povinnou složku hodnocení. Aby měl student možnost konat PZ v náhradním termínu, musí se z řádného termínu předem omluvit a důvod jeho absence musí být závažný. Závažnost tohoto důvodu posuzuje individuálně vedení školy.

Termíny

Zveřejnění okruhů k PZdo 2. 10. 2023
Školní kolo SOČ (prominutí PZ)12. – 16. 2. 2024
Řádný termín PZ30. 5. – 31. 5. 2024
Náhradní termín PZčerven 2024 (bude upřesněno)

Dokumenty

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.