Primární kontakty

Mgr. Iveta Matyášková

vyučující 1. stupně ZŠ; třídní ZŠ3; logopedka

Tel.: +420 774 073 315

E-mail: iveta.matyaskova@educanet.cz

Vzdělání

Integrované studium speciální pedagogiky Ped. F. UK Praha –

učitelství I. stupeň,

logopedie a somatopedie,

výtvarná výchova (1996)

Praxe

Fakultní ZŠ Křimická Praha 10 s rozšířenou výukou jazyků

Ambulance klinické logopedie Praha 10, Praha 4

EDUCAnet Praha

Kurzy

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Techniky k rozvoji čtenářské gramotnosti

Metody vyučování čtení

Dyslexie, dysortografie a dysfázie prakticky

Dětská kresba a její diagnostika

Základy vzdělávání v přírodě v EU – Slovinsko

Mezinárodní logopedické konference

Letní škola s metodou prof. Hejného na I. st. ZŠ

←  Učitelé

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.