Mgr. Libuše Klinková

Třídní ZŠ3; Metodik prevence

Kontakt:   kabinet č. 263 (2.patro)

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:  

Pondělí 11:25 – 12:10 
Středa 13:30 – 14:15

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Každý z nás se může v životě setkat se situací, na kterou sám nestačí-neví si rady.

Jedním z těch, kteří nabízejí pomocnou ruku, je školní metodik prevence.

 KTERÉ PROBLÉMY SPADAJÍ DO MÉ KOMPETENCE?

  • záškoláctví, vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole, delikvence
  • nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy, šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, kyberšikana
  • užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné látky) 
  • onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícím s užíváním návykových látek
  • závislost na politickém a náboženském extremismu,
  • netolismus (závislost na počítačích, mobilních telefonech) a patologické hráčství (gambling)
  • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
  • poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, deprese, úzkosti, zoufalství
  • domácí násilí a sexuální zneužívání a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků
Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.