Přijímací zkoušky banner - 1
SMARTMODERNFRIENDLY

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ke studiu na střední školu se konají z následujících předmětů:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (CERMAT) – MATEMATIKA (CERMAT) -ANGLICKÝ JAZYK (školní)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021-2022

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021-2022 budou zveřejněna do 30. 9. 2021.

Přihlášky na naši střední školu lze podat nejpozději do 1. 3. 2022.

TERMÍNY KONÁNÍ

Školní přijímací zkouška z anglického jazyka: 7. 4. – 8. 4. 2022

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky:

Termíny konání

NAHLÍŽENÍ DO SPISU DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU

Před ukončením hodnocení přijímacího řízení má uchazeč (zákonný zástupce nezletilého uchazeče) dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu jako účastník řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Účastník řízení je rovněž oprávněn dle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Pro nahlížení do spisu je potřeba objednat se předem prostřednictvím emailu jana.obermanova@educanet.cz.

ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.