Školné a stipendia

PLATBY A POPLATKY

ŠKOLNÉ

Školné pro ZÁKLADNÍ ŠKOLU ve školním roce 2023/2024 činí 85 000 Kč/rok.

Školné je vždy vázáno vzájemnou Smlouvou o studiu. Škola se zavazuje nezvyšovat školné po celou dobu studia s výjimkou inflace.

ŠKOLNÍ DRUŽINA/ŠKOLNÍ KLUB:

Cena školní družiny je 8 000,- Kč za pololetí.

Cena za školní klub je 6 000,- Kč za rok.

INSTRUKCE KE ŠKOLNÍM PLATBÁM

1. PLATBA: ŠKOLNÉ
– viz smlouva o studiu
– žádost o splátkový kalendář do 31.5.

2. PLATBA: CTM
– 6 000,- Kč/rok (od 2. stupně)
– úhrada do 30. 9. 2023

3. PLATBA: ŠKOLNÍ KROUŽKY
– kroužky se objednávají přes školní e-shop na stránkách školy

4. PLATBA: ŠKOLNÍ JÍDELNA/STRAVOVÁNÍ
– dle pokynů uvedených na přihlášce ke stravování

POPLATKY NEZAHRNUTÉ V CENĚ ŠKOLNÉHO

• Vydání stejnopisu ročníkového vysvědčení: 200,-Kč
• CTM ZŠ: 6 000,-Kč (úhrada nejpozději do 30. 9. daného školního roku)
• Čip od brány: vratná záloha 300,-Kč
• Čip jídelna: vratná záloha 150,-Kč
• Kopie/tisk: A4 2,-Kč/stránka
• Kopie/tisk: A3 3,-Kč/stránka

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

– při provádění jakékoliv platby, prosíme vždy úvadějte účel platby, jméno dítěte a VS, bohužel není možné zasílat platby za všechny najednou. Děkujeme Vám za pochopení.

ŠKOLNÍ STIPENDIA

Termíny pro podání žádostí o stipendia:

● žádost o sociální stipendium do 10. 6. 
● žádost o sourozenecké stipendium do 30. 6. 
● žádost o prospěchové stipendium do 31. 7., daného školního roku.

Po tomto termínu nebudou žádosti o stipendium posuzovány a budou zamítnuty.

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.