Projekt Předškoláček banner - 1
PROJEKT PŘEDŠKOLÁČEK

Projekt Předškoláček

ŠKOLA PŘED ŠKOLOU EDUCANET – Předškoláček

V duchu myšlenky „Škola hrou“ budeme u dětí rozvíjet technické a logické dovednosti.

 • pozitivní vztah k technickým oborům samostatnost
 • práci ve skupině
 • logické myšlení
 • prostorové vnímání
 • jemnou motoriku
 • komunikační dovednosti

Předškoláček bude probíhat formou 10 projektových dní vždy 1x za měsíc. Děti zažijí školu dříve než do ní nastoupí, zbaví se tak obav, které se s nástupem do první třídy mohou objevit.

HARMONOGRAM DNE

8:15 – 8:30 příchod do školy
8:30 – 8:45 přivítání v kruhu
8:45 – 9:30 projektový den – část I
09:30 – 9:45 svačina
9:45 – 10:30 projektový den – část II
10:30 – 11:15 projektový den – část III
11:15 – 12:00 projektový den – část IV
12:00 – 12:30 oběd
Přestavky mězi jednotlivými částmi budeme volit podle kondice dětí.

CENA: 5 500 Kč

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Miroslavu Krupkovou na tel.: +420 734 204 269, nebo miroslava.krupkova@educanet.cz.

ŠKOLA PŘED ŠKOLOU EDUCANET – Předškoláček – Stimulační program Maxík

Prostor k rozvoji myšlení, jeho jedinečnost, originalita v nápadech je cesta v propojení do souvislostí v nových situacích a postavení pevných základů k nástupu do první třídy.

Stimulační program Maxík je určen všem dětem předškolního věku, který děti připraví k nástupu do první třídy tak, aby je tam nic nepřekvapilo a učení byla radost.

Kurz probíhá individuálně, kde Vás provedu jednotlivými lekcemi a posílíme u dětí všechny percepce.

Kurz je zaměřen na celkový rozvoj dítěte. Společně zvládneme:

Nácvik nových pohybových stereotypů

 • stabilní držení těla, zvládnutí rovnováhy, zdravé dýchání, úchop psacího náčiní

Grafomotorika

 • správné sezení, správný úchop psacího náčiní, kvalitní pohyblivost kloubů horní končetiny, které jsou nezbytné ke správnému psaní

Cílený pohyb, jeho automatizace a fixace

 • koordinace a ovládání motoriky těla a jejich využít v každodenních činnostech

Komunikační dovednosti

 • správná výslovnost a tvoření vět, porozumění obsahu slyšeného sdělení

Zraková oblast

 • zrakové rozlišování; zraková paměť, vizuomotorika

Sluchová oblast

 • rozvoj sluchového vnímání, sluchové rozlišování, sluchová paměť, audiomotorika

Prostorová orientace

 • orientace na vlastním těle, na ploše před sebou a vnímání prostoru (orientace v okolí)

Intermodalita

 • schopnost přepínat mezi různými způsoby smyslového vnímání (podle zvuku hlásky si představím tvar)

Serialita

 • sled po sobě jdoucích úkonů a událostí, které vedou v krátkém čase ke správnému cíli při jeho respektování

Koncentrace pozornosti

 • udržení a usměrnění a soustředění se na daný úkol

SPOLEČNĚ S MAXÍKEM SE DĚTI UČÍ

 • systematicky a uvědoměle pracovat
 • všímat si své práce a hodnotit ji
 • lépe řešit situace, ke kterým dříve potřebovalo rodiče být samostatnější
 • v případě nejistoty požádat o pomoc

RODIČE SE UČÍ

 • dítěti naslouchat
 • respektovat jeho potřeby
 • uvědoměle jej rozvíjet
 • se co nejpřesněji zadávat instrukce
 • dávat dítěti potřebný čas k přemýšlení pravidelnosti a systematičnosti
 • trpělivosti a ovládnout zvyk poukazovat na chyby

CENA: 8000 KČ

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Miroslavu Krupkovou na tel.: +420 734 204 269, nebo miroslava.krupkova@educanet.cz.

Přihláška:

Zvýhodněná cena za oba kurzy – 10000 Kč

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.