Podmínky studia na ZŠ banner - 1
WE CREATE A SCHOOL

Podmínky studia na ZŠ

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ředitel školy stanovil následující podmínky upravující přijímání žáků podle §49 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb (přestup): Přijímání žáků podle § 49 zákona č. 561/2004 Sb.

Podmínky přestupu:

1. podání přihlášky ke studiu

2. vykonání srovnávací zkoušky
a. obsah srovnávací zkoušky – test z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka
b. vstupní pohovor
c. termín zkoušky – po dohodě se žadatelem o přestup
d. forma zkoušky – písemná nebo ústní nebo kombinace forem
e. kritéria hodnocení – hranice úspěšnosti je stanovena na 50% z každého testu a úspěšně složený pohovor. Na základě těchto testů a pohovoru rozhoduje ředitel o přestupu a vydá příslušné rozhodnutí. Podmínkou pro kladné vyřízení žádosti je i kapacita třídy.

PLATBY A POPLATKY (ŠKOLNÉ, KROUŽKY, STRAVOVÁNÍ)

MĚSÍČNÍ ŠKOLNÉ (od školního roku 2021/2022)

Školné je vždy vázáno vzájemnou Smlouvou o studiu, během studia se výše školného nemění.

ŠKOLNÍ DRUŽINA/ŠKOLNÍ KLUB:

Cena školní družiny je 7 500,- Kč za pololetí.

Cena za školní klub je 5 000,- Kč za rok.

INSTRUKCE KE ŠKOLNÍM PLATBÁM

1. PLATBA: ŠKOLNÉ
– viz smlouva o studiu

2. PLATBA: CTM
– 5 000,- Kč/rok (od 2. stupně)

3. PLATBA: ŠKOLNÍ KROUŽKY
– platby za kroužky lze hradit hotově či kartou v kanceláři školy vždy do daného data

4. PLATBA: ŠKOLNÍ JÍDELNA/STRAVOVÁNÍ
– dle pokynů uvedených na přihlášce ke stravování

POPLATKY NEZAHRNUTÉ V CENĚ ŠKOLNÉHO

• Vydání stejnopisu vysvědčení: 200,-Kč
• CTM ZŠ: 5000,-Kč (úhrada nejpozději do 30. 9. daného školního roku)
• Čip od brány: vratná záloha 300,-Kč
• Čip jídelna: vratná záloha 150,-Kč
• Kopie/tisk: A4 2,-Kč/stránka
• Kopie/tisk: A3 3,-Kč/stránka

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

– při provádění jakékoliv platby, prosíme vždy úvadějte účel platby, jméno dítěte a VS, bohužel není možné zasílat platby za všechny najednou. Děkujeme Vám za pochopení.

ŠKOLNÍ STIPENDIA

Škola poskytuje několik druhů stipendií. Přesná pravidla pro udělení stipendia a žádost naleznete tomto odkazu:

Termíny pro podání žádostí o stipendia:

● žádost o sociální stipendium do 10. 6. 
● žádost o sourozenecké stipendium do 30. 6. 
● žádost o prospěchové stipendium do 31. 7., daného školního roku.

Po tomto termínu nebudou žádosti o stipendium posuzovány a budou zamítnuty .

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.