Přestupy z jiných škol banner - 1
WE CREATE A SCHOOL

Přestupy z jiných škol

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ředitel školy stanovil následující podmínky upravující přijímání žáků podle §49 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb (přestup): Přijímání žáků podle § 49 zákona č. 561/2004 Sb.

Kapacita základní školy je pro školní rok 2023/2024 naplněna.

Podmínky přestupu:

1. podání elektronické přihlášky ke studiu

2. vykonání srovnávací zkoušky
a. obsah srovnávací zkoušky – test z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka
b. vstupní pohovor
c. termín zkoušky – po dohodě se žadatelem o přestup
d. forma zkoušky – písemná nebo ústní nebo kombinace forem
e. kritéria hodnocení – hranice úspěšnosti je stanovena na 75% z každého testu a úspěšně složený pohovor.

Na základě těchto testů a pohovoru rozhoduje ředitel o přestupu a vydá příslušné rozhodnutí.
Podmínkou pro kladné vyřízení žádosti je i kapacita třídy.

V případě přestupu na ZŠ prosím kontaktujte zástupkyni ředitele školy pro ZŠ PhDr. Veroniku Bártovou.

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.