Základní škola banner - 1Základní škola banner - 2
„Radost z vědění, radost ze života.“
...učíme se pro sebe.
Základní škola EDUCAnet Praha
... s rozšířenou výukou angličtiny

Vzdělání

EDUCAnet je soukromá česká škola, která se vyznačuje rozšířenou výukou angličtiny a individuálním přístupem s využitím prvků projektového vyučování. Klademe si za cíl nejen naučit žáky potřebným vědomostem, ale také z nich vychovat samostatně myslící, kreativní a zodpovědné osobnosti, které se nebojí mít svůj názor.

Komunikace

Komunikace pochází z latinského "communicare", jehož podstatou je společně něco sdílet. Zakládáme si na otevřené komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči. Komuniakce a informovanost žáků i rodičů probíhá osobně, telefonicky či emailem.

Nadstandard

Nadstandard se projevuje v několika oblastech - rozšířená výuka jazyků, individuální přístup, možnost získání jazykových certifikátů, a také propojenost jednotlivých předmětů. Na prvním stupni je jazyková výuka realizována anglickým jazykem v dotaci 4 hodin týdně, angličtinou ve školní družině a jazykovými kurzy. Na druhém stupni pak výukou předmětů v anglickém i českém jazyce. Jednotlivé předměty nestojí samostatně, ale navzájem se prolínají.

Odlišení

EDUCAnet bourá zažité představy o stresujícím a nezáživném školním prostředí. Dokazuje, že žáci mohou chodit do školy beze strachu a přitom zvládat všechny požadavky, které na ně studium klade. Podporujeme názor, že každý žák musí najít své odpovídající místo ve společnosti, svou vlastní, jedinečnou cestu, svůj talent, svůj způsob učení se, své silné stránky. Skrze sebepoznání vedeme žáky k vlastnímu hodnocení a následně k dovednosti sebeřízení. Tento proces je podporován bezpečným, rodinným a podnětným prostředím.

Důvěra

Přátelským a vstřícným přístupem u dětí budujeme důvěru v sebe, ale i v naši školu. Skrze spokojené děti nám věří i rodiče. Je důležité, aby rodiče věřili nám a svým dětem. Naši žáci by měli hlavně věřit v sami sebe, své škole a svým rodičům. Pokud si žák dostatečně důvěřuje, není nic, co by nezvládl.

Zábava

Zábava a výuka není na naší škole v protikladu. Zajímavé hodiny, projektové vyučování, přátelské vztahy a společné akce přispívají k tomu, že žáci berou výuku jako součást svého života. Sami přicházejí s nápady a mohou sledovat, jak se uplatňují.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.