Přestup z jiných škol banner - 1
SMARTMODERNFRIENDLY

Přestup z jiných škol

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO PŘESTUP Z JINÉ STŘEDNÍ ŠKOLY?

Podle školského zákona může žák v průběhu středního vzdělávání požádat o přestup na jinou střední školu. Současně s přestupem můžete také změnit obor. Je-li žák nezletilý, musí s přestupem souhlasit i rodiče. Podmínkou povolení přestupu může být složení rozdílové zkoušky.

JAK POSTUPOVAT PŘI PŘESTUPU?

V případě zájmu o přestup napište nebo zavolejte řediteli školy a domluvte si osobní setkání Mgr. Jakubu Pourovi, PH. D., MBA

Při osobní schůzce projednáme důvody, které vás vedou ke změně školy a budeme se zajímat o Vaše dosavadní studijní výsledky. Vezměte proto s sebou doklady o Vašem vzdělání (tj. zpravidla poslední vysvědčení). Zájemcům o studium obvykle umožňujeme absolvovat zkušební týden na naší škole, po kterém se domluvíme, zda bude či nebude žák přijat. Přestup můžete uskutečnit kdykoliv v průběhu školního roku.

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ STUDENTŮ DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ A PŘESTUPY

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ředitel školy stanovil následující podmínky upravující přijímání žáků podle § 63 zákona č. 561/2004 Sb (do vyššího ročníku) a podle § 66 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb (přestup):

Přijímání žáků podle § 63 zákona č. 561/2004 Sb.

Podmínky přijetí do vyššího ročníku:

1. podání žádosti o přijetí do vyššího ročníku

2. vykonání přijímací zkoušky
a.) obsah přijímací zkoušky – vstupní test z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka
b.) termín zkoušky – po dohodě se žadatelem o přijetí
c.) forma zkoušky – písmenná
d.) kritéria hodnocení – hranice pro přijetí je stanovena na 40% u všech testů

Na základě těchto testů rozhoduje ředitel o zařazení do ročníku a vydá rozhodnutí.

Přijímání žáků podle § 66 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.

Podmínky přijetí formou přestupu:

1. podání žádosti o přijetí formou přestupu

2. pokud žák žádá o přijetí do jiného oboru, je stanovena rozdílová zkouška:
a.) obsah přijímací zkoušky – vstupní test z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka
b.) termín zkoušky – po dohodě se žadatelem o přijetí
c.) forma zkoušky – písmenná
d.) kritéria hodnocení – hranice pro přijetí je stanovena na 40% u všech testů

V obou případech je rozhodující volná kapacita třídy a oboru.

Na základě těchto testů rozhoduje ředitel o zařazení do ročníku a vydá rozhodnutí.

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 6. 2018

Mgr. Jakub Pour, MBA – ředitel školy EDUCANET PRAHA

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.