EDU-ASSESSMENT banner - 1
SMARTMODERNFRIENDLY

EDU-ASSESSMENT

PRINCIPY PROJEKTU

– cílem je naučit žáka od raného věku určitému sebepoznání, pochopení toho, jak si vede nejen v oblastech daného předmětu, ale i jak se mu daří jako součásti ekosystému vzdělávání jako takového, (Bloomova taxonomie – hodnocení rozdílných cílů a dovedností, které nastavili učitelé pro studenty (vzdělávací cíle)), učí se nastavit si cíle, na kterých společně s učitelem pracuje, a následně zhodnotit, jak se mu vedlo. Na základě toho se učí zhodnotit svoje síly, silné a slabé stránky a pracovat na rozvoji sebe sama jako komplexní osobnosti. 

PRE EDU-ASSESMENT 1.STUPEŇ ZŠ (1. – 4. TŘÍDA)

Žáci během projektového týdne zpracovávají úkoly zadané učitelem. Učební aktivity jsou rozděleny na společné a samostatné. V rámci projektového týdne si žáci sami volí, kterou aktivitou se budou zabývat. Na konci týdne mají všechny aktivity splněny. Učitel slouží jako mentor. V průběhu projektového týdne nejsou zadávány domácí úkoly.

PRE EDU-ASSESSMENT se liší na základě jednotlivých ročníků.

1. ROČNÍK ZŠ

Žáci se začínají s projektem seznamovat ve druhém pololetí. Na konci projektového týdne zhodnotí, jak dané učivo zvládli. Učitel připojí své hodnocení s písemným komentářem.

2. ROČNÍK ZŠ

Žáci na konci projektového týdne zhodnotí, jak dané učivo zvládli. Své hodnocení doplní ústním komentářem. Učitel připojí své hodnocení s písemným komentářem.

3. ROČNÍK ZŠ

Žáci na konci projektového týdne zhodnotí, jak dané učivo zvládli. Své hodnocení doplní ústním komentářem a stanoví si cíle na další období. Učitel připojí své hodnocení s písemným komentářem.

4. ROČNÍK ZŠ

Žáci na konci projektového týdne zhodnotí, jak dané učivo zvládli. Své hodnocení doplní písemným komentářem a stanoví si cíle na další období. Učitel připojí své hodnocení s písemným komentářem.

EDU-ASSESMENT 2.STUPEŇ (5. – 9. TŘÍDA)

Ve výuce používáme formativní hodnocení žáků. Hlavní smysl tohoto hodnocení vidíme především v pozitivním individuálním modelu hodnocení žáků ze všech pohledů jejich osobnosti.

HODNOTÍCÍ PARAMETRY

• dosažení čtvrtletních výukových cílů
• rozvoj klíčových kompetencí
• vztah k předmětu a plnění vlastních stanovených cílů

Žák si na základě předem daných hodnotících kritérií stanovuje vlastní cíle, kterých by rád v dalším čtvrtletí dosáhl, a navrhuje cesty, jak toho dosáhnout.

Formativní hodnocení je zaměřené na průběžné interaktivní hodnocení vzdělávacích pokroků žáků a na vyhodnocování potřeb žáků ve vztahu k dosažení stanovených cílů vzdělávání. Je to proces, který staví na aktivní účasti žáka ve vyučovacím procesu a za cíl si stanovuje rozvoj sebehodnocení žáka.

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.