Projekty EU

OPPPR

31. 8. 2021 proběhlo Odborně tematické setkání – Přínos dvojjazyčného školního asistenta pro žáky s OMJ. V rámci setkání proběhla prezentace aktivit projektu: OP PPR „Výzva 49 EDUCAnet , reg. č. CZ.07.4.68./0.0/0.0/18_066/0001587

31. 8. 2021 proběhlo Odborně tematické setkání – Přínos doučování pro žáky s OMJ a projekt OP PPR Výzva 49. V rámci setkání proběhla prezentace aktivit projektu: OP PPR „Výzva 49 EDUCAnet , reg. č. CZ.07.4.68./0.0/0.0/18_066/0001587

10. 11. 2021 proběhla dvě Odborně tematické setkání –  Kdo je žák s OMJ. V rámci setkání proběhla prezentace aktivit projektu: OP PPR „Výzva 49 EDUCAnet , reg. č. CZ.07.4.68./0.0/0.0/18_066/0001587

11. 11. 2021 proběhlo Komunitní osvětové setkání „Svatý Martin“ v rámci projektu: OP PPR „Výzva 49 EDUCAnet, reg. č. CZ.0.4.68/0.0/0.0/18_066/0001587

11. 11. 2021 proběhlo Komunitní osvětové setkání „Oslava sv. Martina“ v rámci projektu: OP PPR „Výzva 49 EDUCAnet, reg. č. CZ.0.4.68/0.0/0.0/18_066/0001587

Název projektu: Školní přírodovědná učebno-laboratoř LABnet
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000538

Ve dnech 23. 2. a 24. 2. 2022 proběhla Odborně tematické setkání – Přínos dvojjazyčného školního asistenta pro žáky s OMJ a Kdo je žák s OMJ. V rámci setkání proběhla prezentace aktivit projektu: OP PPR „Výzva 54 EDUCAnet , reg. č. CZ.07.4.68./0.0/0.0/19_071/0002015


1. 3. 2022 proběhla Komunitní osvětová setkání „Masopust“ v rámci projektu: OP PPR „Výzva 49 EDUCAnet, reg. č. CZ.07.4.68./0.0/0.0/19_071/0002015

JAZYKOVÁ UČEBNA EDUCANET ZŠ
Cílem projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002265 je zkvalitnění výuky cizích jazyků.

JAZYKOVÁ UČEBNA FOR EDUCANET SCHOOLS SŠ
Cílem projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002268 je zkvalitnění výuky cizích jazyků.
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Škola byla zapojena do projektu Národního plánu obnovy.

ERASMUS

OPVVV

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.