Družina, klub a kroužky banner - 1
WE CREATE A SCHOOL

Družina, klub a kroužky

DRUŽINA


Školní družina ZŠ EDUCANET SCHOOL PRAHA se nachází ve 2. patře budovy.

VYCHOVATELÉ/PEDAGOGICKÝ DOZOR

Eliáš Berky (vedoucí školní družiny)
Alena Nytlová
Klára Pindurová
Hana Pertlíková

VÝUKA ANGLIČTINY

Štěpán Dostál
Klára Pindurová

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

– ranní provoz: 7:30 – 8:20 hodin
– odpolední provoz: 12:10 – 17:30 hodin

KONTAKT/INFORMACE
Telefon: 731 456 603
E-mail: elias.berky@educanet.cz

PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ve školní družině probíhá pedagogická činnost, která je rozdělena do několika bloků (venkovní program, vnitřní program, angličtina). Z tohoto důvodu je vyzvedávání ve školní družině nastaveno následovně:

– žáka, kterému končí vyučování do 12:10 hodin, je možné vyzvednout od 12:45 do 13:45 hodin, v 15:00 hodin a od 15:30 do 17:30 kdykoliv, nebo na základě písemné domluvy zákonného zástupce žáka s vychovatelkou školní družiny.

– žáka, kterému končí vyučování v 13.05 hodin, je možné vyzvednout do 14:00 hodin, v 15:00 hodin a od 15:30 do 17:30 hodin kdykoliv, nebo opět na základě písemné domluvy zákonného zástupce žáka s vychovatelkou školní družiny.

Více o náplni vzdělávání ve ŠD viz ŠVP ŠD.

VNITŘNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Dále rodiče žádáme, aby se seznámili s Vnitřním školním řádem ŠD.

Výše pololetního poplatku je stanovena na 8 000 Kč. Poplatek se platí vždy na celé pololetí bez ohledu na počet dní strávených v ŠD (tzn. platba za první pololetí do 15. 9. 2023, platba na druhé pololetí do 10. 1. 2024). Poplatek je hrazen převodem na účet školy (516111000/2700) s uvedením VS školní družiny 1002304. Pokud dítě dochází pouze do ranní družiny, poplatek neplatí, je v ceně školného.

UPOZORNĚNÍ RODIČŮM:

Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve než v hodinu určenou v přihlášce do ŠD, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů. Od této doby a po ukončení provozu ŠD přejímají právní odpovědnost za dítě rodiče. Vychovatelka není povinna vést dítě domů. Po ukončení provozu ŠD se dítě, které rodiče nevyzvednou, předá příslušnému pracovišti. Vychovatelky respektují pravidla styku dětí s rozvedenými rodiči ve smyslu soudního rozhodnutí, pokud jsou s tímto rozhodnutím seznámeny písemně.

ŠKOLNÍ KLUB – II. STUPEŇ ZŠ

Školní klub ZŠ EDUCANET SCHOOL PRAHA se nachází ve 2. patře budovy.

VYCHOVATELKY/PEDAGOGICKÝ DOZOR

Eliáš Berky – vychovatel školního klubu, příprava na vyučování

PROVOZ ŠKOLNÍHO KLUBU – II. STUPEŇ ZŠ

• pravidelná činnost Školního klubu II. stupně bude zahájena 11. 9. 2023 v časech 14:30 – 16:30 hodin

KONTAKT/INFORMACE

Telefon: 731 456 603
E-mail: elias.berky@educanet.cz

PROGRAM A AKTIVITY ŠKOLNÍHO KLUBU

Školní klub je zaměřen na přípravu na vyučování (k dispozici počítač s tiskárnou), bude probíhat doučování z českého jazyka, matematiky, science, anglického jazyka. Poplatek se platí vždy na celý školní rok (tzn. do 11. 9. 2023). Poplatek je hrazen převodem na účet školy (516111000/2700) s uvedením VS školního klubu 1002304.

UPOZORNĚNÍ RODIČŮM:

Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve než v hodinu určenou v přihlášce do ŠK, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů. Od této doby a po ukončení provozu ŠK přejímají právní odpovědnost za dítě rodiče. Vychovatelka není povinna vést dítě domů.

KLUB RODIČŮ EDUCANET PRAHA

KLUB RODIČŮ EDUCANET PRAHA vznikl v roce 2015.

Jeho prostřednictvím Vám chceme přiblížit naši školu, zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči, a popularizovat školu na veřejnosti. Hlavním cílem klubu je však především budování vzájemného pozitivního vztahu, předávání nových nápadů a podnětů, které ve výsledku pomohou vytvářet takové školní prostředí, ve kterém se děti budou cítit dobře a budou se do něj těšit.

CÍLE KLUBU RODIČŮ EDUCANET PRAHA

• organizování školních i mimoškolních akcí, které vedou ke zlepšení spolupráce rodičů se školou a žáky
• spolupráce s vedením školy a pedagogy
• přispívat škole dobrovolnou pomocí
• zkvalitňování prostředí školy

Činnost klubu probíhají ve spolupráci s vedením školy i pedagogy.

KONTAKT/INFORMACE

Klub rodičů organizuje paní Eliáš Berky (elias.berky@educanet.cz)

ZÁJMOVÉ KROUŽKY EDUCANET PRAHA

Kroužky budou zahájeny v prvním říjnovém týdnu. Přihlašovat se můžete přes školní e-shop, který naleznete na webových stránkách školy. https://praha.educanet.cz/cs/e-shop/ . Platba kroužku probíhá tamtéž. 

Většina kroužků začíná od 15:15.  Kroužek se otevírá v případě naplnění minimální kapacity osob. Minimální kapacita se u každého kroužku liší. Je vždy napsána v anotaci, stejně jako cena kroužku. 

Kroužek probíhá vždy dané pololetí, na další pololetí je potřeba se znovu přihlásit. 

DŮLEŽITÉ PROVOZNÍ INFORMACE

• Při nenaplnění kapacity kroužku (každý kroužek má jinou kapacitu) si vyhrazujeme právo kroužek neotevřít.
• Při hrubém porušování Školního řádu může být dítě z kroužku vyloučeno bez náhrady.

• U hudebních kroužků zvažte opravdový zájem o kroužek, u hudebních kroužků je také nutné doma cvičit.

• Lektoři si vždy děti vyzvednou ve školní družině a také je odvedou zpět. Lektoři vedou docházku kroužku.

• V době státních svátků, školních prázdnin, ředitelského volna a školy v přírodě se kroužky nekonají.

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.