Školní studijní aktivity banner - 1
WE CREATE A SCHOOL

Školní studijní aktivity

PROJEKT „VÝJEZDOVÝ TÝDEN“

CÍLE PROJEKTU „VÝJEZDOVÝ TÝDEN“

• podpořit ve studentech trvalý zájem o poznávání vlastní země i dalších regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka;

• rozvíjet u studentů smysl pro jedinečnost a krásu přírodních objektů a jevů i lidských výtvorů, charakteristických pro jednotlivé regiony světa

• naučit studenty rozpoznávat a formulovat společenské problémy v daném regionu v minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích;

• probudit ve studentech zájem poznávat děje, skutky a jevy, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj daného regionu a společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti

• vést studenty k rozvíjení osobnosti, sebepoznání, respektování, porozumění kulturnímu dědictví, k uznávání lidských práv, poznání ekonomických vztahů a jejich fungování v občanském životě, k toleranci k jiným národům a k respektování odlišností;

• utvářet ve studentech pozitivní občanské postoje, rozvíjet vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporovat přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická společnost budována

TERMÍNY PROJEKTU „VÝJEZDOVÝ TÝDEN“

Výjezdový týden ve školním roce 2022/23 se koná v termínu od 24. 6. – 29. 6. (v případě potřeby lze rozšířit i na přilehlé víkendy).

TŘÍDY A STUDENTI

Výjezdového týdne se účastní studenti všech tříd 2. stupně ZŠ, gymnázia a střední školy IT.

Výjezdový týden se netýká žáků 1. stupně ZŠ, studentů IVP, studentů dálkového studia ani maturantů. Účast na výjezdovém týdnu je pro všechny studenty povinná, neboť v době výjezdového týdne neprobíhá s výjimkou 1. stupně ZŠ standardní výuka.

SKUPINY

Celkem vznikne několik cestovních skupin, přičemž každá skupina bude vedena 2 až 5 vyučujícími. V každé skupině bude stanovený minimální a maximální počet studentů, který však bude pouze orientační a může být dodatečně upraven dle zájmu ze strany studentů. Počty účastníků ve skupinách budou voleny tak, aby byla dostatečně pokryta poptávka ze strany studentů.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO SKUPIN

Každý student má právo a povinnost přihlásit se právě do jedné skupiny.

Studenti se budou přihlašovat prostřednictvím formuláře Google, který bude zveřejněn na internetových stránkách

PREZENTACE SKUPIN

Každá cestovní skupina vytvoří prezentaci s důležitými informacemi. Každá prezentace bude obsahovat destinaci, do které se pojede, stručný harmonogram celého výjezdu, předpokládanou cenu, dopravu, stravování atd.

DESTINACE PROJEKTU „VÝJEZDOVÝ TÝDEN 2023“

Destinace budou zvoleny tak, aby bylo pokryto co nejširší spektrum lokalit.

V nabídce budou i zahraniční destinace, ale samozřejmě nezapomeneme ani na Českou republiku. Pro ty, kteří nebudou moci z jakýchkoliv důvodů cestovat, bude připravena skupina, která zůstane v Praze.

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.