Proč na Gymnázium EDUCAnet banner - 1
MYSLÍM, TEDY JSEM!

Proč na Gymnázium EDUCAnet

EDUCANET SCHOOL – ŠKOLA CHYTRÁ, MODERNÍ A PŘÁTELSKÁ

EDUCANET SCHOOL PRAHA nabízí nejmodernější ucelený školní vzdělávací systém a plán v Praze, s hlavním cílem pomoci žákům uspět v dalším studiu i praxi či podnikání.

Na prvním místě stojí vždy aktivní podpora a rozvoj individuálních schopností žáka, spočívající ve vzájemné důvěře a interakci při výuce.

Nejnovější metody výuky a hodnocení, rozšířená výuka jazyků, online prvky a specializace v odborných předmětech díky řadě volitelných seminářů.

Moderní studium a výuka plně v duchu hesla SMART – MODERN – FRIENDLY.

DŮVODY PROČ ZVOLIT EDUCANET

Hlavní předností naší koncepce a charakteru výuky je to, že je založena především na rozvoji přirozeného individuálního talentu studenta a na stanovení společných cílů studentů, učitelů a rodičů. Pomáháme studentům definovat jejich vlastní přednosti, osobní motivace a jsme jim průvodci na cestě vzdělávání. Neaplikujeme nudné paměťové učení nepodstatných, snadno dohledatelných pouček a informací. Cílem výuky je pochopení a následné správné vyhodnocení a logické používání důležitých informací v dané situaci a souvislostech.

TOP 10 EDUCANET aneb 10 VÝHOD STUDIA EDUCANET

1. Nižší počet žáků ve třídě oproti státním školám
2. Formativní hodnocení žáků
3. Hodnotíme studenty v procentech, nikoliv známkami
4. Rozšířená výuka jazyků (implementace metody CLIL do všech vyučovacích předmětů), příprava žáků na zkoušky FCE, CAE, CPE
5. Výuka všech cizích jazyků podpořená rodilými mluvčími
6. Výuka matematiky je dělena do několika skupin
7. Velký výběr seminářů od 1. ročníku
8. E-learningová podpora studia (Google Classroom)
9. Konzultační hodiny všech učitelů
10. Mezinárodní výjezdy žáků po celém světě

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.