Mgr. Jana Sochorová

mateřská dovolená

Vzdělání

2015-2018 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Český jazyk a literatura

2013 Universität Erfurt, Německo

2011-2017 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, Učitelství historie pro střední školy, titul Mgr.

Doktorské studium (kombinovaná forma) na FF Univerzity Karlovy v oboru Didaktika dějepisu

Praxe

2018 Educanet, Praha

2014 – 2015 Výuka vysokoškolských studentů v rámci kurzu Ústecko ve 20. století

(FF UJEP, Ústí nad Labem)

2012 – 2013 Výuka vysokoškolských studentů v rámci kurzu Vybrané kapitoly z čs. kulturních dějin 1945-92 (FF UJEP, Ústí nad Labem)

Další vzdělání, kurzy a certifikáty

2017 Certifikát z učební platformy nucené práce

Publikační činnost

Jana BERANOVÁ, Rozhlasové vysílání v Ústí nad Labem po roce 1945, in: Ústecko v pohnutém dvacátém století, ed. Filip Stojaník, Ústí nad Labem 2018.

Jana BERANOVÁ – Filip STOJANÍK, Vzpomínky televizní moderátorky Olgy Čuříkové na Ústí nad Labem ve světle osudů její sestřenice Libuše Šimkové, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě, č. 10, Ústí nad Labem 2014, s. 20-23.

Jana BERANOVÁ – Filip STOJANÍK, Hostování vybraných československých divadel v německy mluvících zemích v šedesátých letech minulého století, in: Aura Musica, č. 5, Ústí nad Labem 2014, s. 12-23.

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.